Iзборник

Головна сторінка


КІМНАТА ОБГОВОРЕНЬ : Допоміжний форум


ПравилаГоловний форумДопоміжний форумМоніторинґ


стор.:  12Наступна
Поточна сторінка:1 з 2
Оголошення про друковані видання
Автор: Максим     Дата: 17 бер. 2004 р. 9:41

Етимологічний словник української мови

Видавництво «Наукова думка» до 30 квітня 2004 року приймає попередні замовлення на IV та V томи «Етимологічного словника української мови». Орієнтовний термін видання - друга половина 2004 року. Орієнтовна вартість - 100 грв.

Зробити попереднє замовлення можна за адресою: 01601, Київ-1, Терещенківська, 3.
тел. 235-42-78, факс. 235-41-70.

Від себе додам, що процедура замовлення полягає в тому, що залишаєте поштовий конверт зі своєю адресою та кількістю примірників. Передоплату не вимагали, можливо, слід буде зробити в травні.Виправлено 1 раз(и). Останні правки 02.08.2006 7:58.


Михайло Грушевський. Твори у 50-ти томах
Автор: Максим     Дата: 15 черв. 2004 р. 18:02

Львівське видавництво "Світ" (у виданнях вказується недійсна адреса http://www.dsv-svit.lviv.ua/) надрукувало п’ятий том зібрання праць М.Грушевського у 50-ти томах.

Тепер маємо два томи:

1) М.С.Грушевський. Твори у 50 томах. Т.1. — Львів: Світ, 2002. — 592 с.: іл. — (Суспільно-політичні твори (1894-1907)). — ISBN 966-603-223-6; 966-603-224-4 (т.1).

2) М.С.Грушевський. Твори у 50 томах. Т.5. — Львів: Світ, 2003. — 592 с.: іл. — (Історичні студії та розвідки (1888-1896)). — ISBN 966-603-223-6; 966-603-276-7 (т.5).

Деякі статті можна знайти в електронній формі: http://litopys.org.ua/hrs/hrs.htm.

Потрібна будь-яка додаткова інформація про плани видавництва, графік видання томів та інше.


Історія українського правопису: XVI — XX століття
Автор: Максим     Дата: 1 січ. 2005 р. 21:55

Інститут української мови НАН України випустив хрестоматію:

Історія українського правопису: XVI — XX століття. Хрестоматія. — Київ: Наукова думка, 2004. — 584 с. Наклад 500 прим.


У хрестоматії представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту. У понад тисячолітній історії української орфографії виділяються три етапи: 1) давньоукраїнський (X — XIV ст.); 2) староукраїнський (остання чверть XIV — XVIII ст.); 3) новоукраїнський (XIX — XXI ст.). Розглянуто два останніх, особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX — XX ст.
Хрестоматія містить також короткі відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплинули на цей процес. Видання є надзвичайно актуальним в умовах сучасної правописної полеміки, що точиться в Україні, оскільки воно відображає традицію формування української правописної системи на наукових засадах із урахуванням неповторних особливостей української літературної мови; подає прецеденти розв’язання багатьох конфліктних правописних питань, пошуку й віднайдення розумних компромісів між різними українськими правописними традиціями з метою створення єдиного для цілої України орфографічного кодексу та багато в чому пояснює засади й причини запропонованих сьогодні змін в українському правописі.

Хрестоматія призначена для філологів (науковців, викладачів, студентів), а також для всіх, хто не байдужий до проблем сучасного українського правопису, цікавиться історією його формування й прагне осмислити його сучасний стан.Упорядники: В.В. Німчук — чл.-кор. НАН України, д. ф. н., проф., директор Інституту української мови НАН України, Н.В. Пуряєва — к. ф. н., науковий співробітник Інституту української мови НАН України

Переднє слово В.В. Німчука

Коментарі та примітки Н.В. Пуряєвої

Редакція філології, художньої літератури та словників

ISBN 966-00-0261-0
Д. Чижевський. Українське літературне бароко
Автор: Максим     Дата: 23 бер. 2005 р. 13:06

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України в серії Київська бібліотека давнього українського письменства (том IV) видав книгу

Чижевський Дмитро. Українське літературне бароко. Київ: «Обереги», 2003. — 576 с.
До книги ввійшли вибрані історико-літературні та теоретичні праці відомого вченого-славіста, літературознавця й філософа проф. Д. Чижевського (1894-1977) з проблем давньої української літератури. Дослідження вченого і сьогодні не втратили свого наукового значення, заклали основи сучасної української медієвістики.
Для широкого читача.
ISBN 966-513-051-X


Серед скарбів давньої української літератури автор згадує "забутий віршик Івана Мазепи" переписаний з молитовника, знайдений у спогадах Гаврила Добриніна (1770) (с. 479-481):
Гды будешь по сей кнызЂ благого благоты тако:
не рачь, молю и мене въ увъ часъ забывати.

Писано твердим і на той час незлим українським почерком, а підписано : «Іван Мазепа, полковий асаул».

...правописом XVII в. віршик можемо переписати так:

Гды будешь по сей кнызЂ Благого благаты,
не рачь и мене, молю, в овъ-час забувати.

... А сучаним українським правописом можемо переписати віршик так:

Гди будеш по сій книзі Благого благати,
не рач і мене, молю, в ов час, забувати. (Іван Мазепа, полковий осаул)


Більше про автора та його праці див:
Дмитро Чижевський. Історія української літератури.
Дмитро Чижевський. Українська філософія.
Про автора.
Виправлено 2 раз(и). Останні правки 25.03.2005 18:50.


Енциклопедія історії України
Автор: Максим     Дата: 10 черв. 2005 р. 8:13

Інститут історії України розпочав видання багатотомної Енциклопедії історії України.
Вийшов друком другий том.

Енциклопедія історії України: в 5 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2003. —
ISBN 966-000632-2

Т. 1: А-В. — 2005. — 688 с.: іл. — [ціна ~110 грн.]
ISBN 966-00-0415-X

Т. 2: Г-Д. — 2004. — 528 с.: іл. — [~90 грн.]
ISBN 966-00-0405-2

Незважаючи на твердження редакційної передмови про докорінне переосмислення концепцій вітчизняної історії та таврування радянської політичної заангажованості та фальсифікацій, в енциклопедії трапляються статті характерні саме для радянської історіографії, ба навіть подані з радянською маніпуляцією термінами. Так, замість "давньоруської народності" подано гасло "Давньоруська етнокультурна спільність", але поруч підважує її критична стаття "Давньоруської народності концепція".

В Енциклопедії можна знайти численні статті, які жодним чином не стосуються історії України, але є загальногуманітарними. Наприклад, стаття Гуссерль Едмунд, Біробіджанський проект тощо. Відчувається, що ця енциклопедія буде перехіною, тимчасовою. Але ми ж знаємо, що немає нічого постійнішого за тимчасове.


ГВЛ за Острозьким (Хлєбниковським) списком
Автор: Максим     Дата: 27 серп. 2005 р. 10:59

Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / За ред. чл.-кор. НАН України М.Ф. Котляра. — К.: Наук. думка, 2002. — 400 с.
ISBN 966-00-0780-9
М.Ф.Котляр, дослідження, коментар, карта; В.Ю.Франчук, дослідження, текст, А.Г.Плахонін, покажчики, карта.
«Це перше в науці коментоване, споряджене дослідницькими статтями видання Галицько-Волинського літопису XIII ст. — надзвичайно важливого і загалом єдиного джерела з політичної, соціальної, економічної та культурної історії Південно-Західної Русі, насамперед її західних земель (Галицької та Волинської), зв’язків з іншими давньоруськими землями і зарубіжними країнами. Видання здійснено за найсправнішим Хлєбниковським списком (усі попередні видання Галицько-Волинського літопису виконано за Іпатіївським списком). До нього додано докладний науковий коментар, що спирається на максимально широке коло джерел. Видання супроводжується іменним і географічним покажчиками.
Праця розрахована передовсім на істориків і філологів, хоч автори намагалися зробити її доступною для широкої читацької аудиторії.»


На жаль, намагання зробити текст літопису доступним широкій авдиторії суттєво позначився на його якості. Іноді складається враження, що його просто не вичитали, іноді, що його готувало декілька людей, кожен по-своєму розкривав паерки та титла, навмання додавав єри. Правопис суттєво осучаснювався за дореволюційним російським зразком, але надуживання розділовим знаком ';' (замість крапки) зробило зміст непрозорим. Упорядники вирішили ускладнити читання, використавши «Правила видання пам'яток української мови XIV—XVIII ст.», М.М. Пещак та В.М. Русанівського (Київ, АН УРСР, 1961), що призвело до того, що кириличну букву «єсть» передають сучасною українською «є». Якщо потрібено працювати з самим текстом Острозького списку, краще це видання зовсім не використовувати.

Менше нарікань викликає науковий коментар, який є окремою ґрунтовною працею. Основною проблемою, на мою думку, є радянська концепція, що видно навіть з анотації. Але тут це викликано, очевидно, політичними поглядами академіка Котляра.
У виданні також вміщено варту уваги статтю про мову Хлєбниковського списку.

З огляду на вищесказане, а також зважаючи на незгоду одного з авторів з розміщенням тексту в мережі, нове електронне видання ГВЛ за Острозьким списком довелось готувати заново, за факсимільним виданням: Староруські київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодінський). Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Т.VIII. The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and Četvertyns'kyj (Pogodin) Codices (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Vol. VIII). Harvard University Press, 1990, P.307-391.
http://litopys.org.ua/oldukr/galvxleb.htm


Видання часопису «Критика»
Автор: Максим     Дата: 21 жовт. 2005 р. 14:23

Видавництво часопису «Критика» випустило книжки:

Куліш, Пантелеймон. Повне зібрання творів. Листи. — К.: Критика, 2005. — Т. I.: 1841-1850 / Упоряд., комент. олесь Федорук; підгот. текстів Олесь Федорук, Наталя Хохлова; відп. ред. Степан Захаркін. ― 648 с.
ISBN 966-7679-69-1
ISBN 966-7679-70-5 (т. I)
Цією книгою розпочинається великомасштабний проект видання творів Панька Куліша. Лише епістолярна спадщина — понад три тисячі листів — розміщатиметься в перших десяти томах. Як слушно зазначено у виданні, — кулішевий епістолярій завжди вважався першорядним джерелом для розуміння літературних і суспільно-національних процесів XIX ст.


Плохій, Сергій. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні: Пер. з англ. — К.: Критика, 2005. — 496 с. — (Критич. студії). ― Парал. тит. арк. англ. — Бібліографія.: с. 437-485.
ISBN 966-7679-76-4
Із анотаці: Залучивши широкий масив історичних джерел, автор розглядає засадничий для формування української ідентичності сюжет у контексті загальноєвропейських процесів: контрреформації та конфесіалізації громадського й політичного життя, а також ствердження абсолютизму. Книжка є істотним внеском в дослідження не лише релігійної свідомості, а й політичної культури та ідеології ранньомодерної доби.
[Serhii Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. Рецензія Наталі Яковенко в УГО, вип. 8, 2002, с.29-54.]


Яковенко, Наталя. Нарис сторії середньовічної та ранньомодерної України. — 2-ге вид., перероблене та розшир. — К.: Критика, 2005. ― 584 с.: Іл. — Бібліогр.: с. 531-537.
ISBN 966-7679-73-X
Нове видання відомого навчального посібника, який змінює канон традиційної схеми української історії, доповнене сюжетами про світ уявлень та ідей XVI-XVII стотліття. (Див. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.)Виправлено 1 раз(и). Останні правки 21.10.2005 15:22.


Ричка В. М. Київ - Другий Єрусалим
Автор: Максим     Дата: 7 лют. 2006 р. 14:11

Ричка В. М. «Київ — Другий Єрусалим» (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). — К.: Інститут історії України НАН України, 2005. — 243 с.
У книзі досліджується проблема рецепції на києво-руському ґрунті візантійської політичної культури й відтворюються процеси становлення і шляхи розвитку старокиївської ідеології. В роботі виявлено символічне наповнення уявлень давньоруських книжників-історіографів про витоки державності на Русі та набуття її столицею статусу сакрального града. Простежується виникнення у давньоруській суспільно-політичній думці міфологеми Київ — Другий Єрусалим та подальша трансформація її змісту.
Видання адресоване історикам та археологам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів й усім киянам, яким не байдужа історія свого міста.
ISBN 966-02-3792-8. Наклад 300 прим.

У нарисах читач знайде численні цитати з першоджерел та історичної літератури, які створюють надійну доказову базу викладу. Значна увага приділяється співвіднесенню «історичної свідомості (української і російської) на поворотах різних історичних епох із київським минулим».


Покажчики до журналу «Кіевская старина»
Автор: Максим     Дата: 27 квіт. 2006 р. 20:02

Палієнко М. Г. «Киевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець XIX — XX ст.). — К.: Темпора, 2005. — 384 с.
ISBN 966-8201-11-6

Палієнко М. Г. «Киевская старина» (1882-1906): Хронологічний покажчик змісту журналу. — К.: Темпора, 2005. — 480 с.
Хронологічний покажчик містить опис повного комплекту журналу за 1882-1906 рр., який складає 94 томи. У покажчику збережено структуру видання, публікації описано за роками, томами та номерами.
ISBN 966-8201-12-4

Палієнко М. Г. «Киевская старина» (1882-1906): Систематичний покажчик змісту журналу. — К.: Темпора, 2005. — 608 с.
Покажчик містить бібліографічний опис понад шести тисяч публікацій журналу «Кіевская старина» з історії, археології, етнографії, фольклористики, літературознавства, мовознавства, а також творів красного письменства. Науково-довідковий апарат до покажчика складається з іменного, географічного, предметно-тематичного індексів, а також словника псевдонімів та криптонімів авторів журналу.
ISBN 966-8201-13-2


Видання об’єднане у зручний комплект з трьох книжок і розраховане на істориків, бібліографів, літературознавців, етнографів, культурологів, усіх, хто цікавиться українською минувщиною.
ISBN 966-8201-10-8 Наклад 1000 прим.
Видавництво «Темпора» (http://tempora.com.ua/)


На нашому сайті є окремі публікації цього визначного журналу:
Щоденник генерального хорунжого Миколи Ханенка
Чернігівський літопис
Літопис Підгорецького монастиря
Уривки з літопису Мгарського монастиря
Привітання Наполеону від імені Білорусії.

та численні републікації староукраїнської літератури у хрестоматіях та збірках.Виправлено 1 раз(и). Останні правки 27.04.2006 20:04.


Михайло Грушевський. Продовження.
Автор: Максим     Дата: 26 трав. 2006 р. 11:01

Надійшли до книгарень наступні томи повного зібрання творів Грушевського:

3) Грушевський М. С. Твори у 50 томах. — Т.2: Суспільно-політичні твори (1907-1914). — Львів: Світ, 2005. — 704 с. — ISBN 966-603-223-6; 966-603-000-0 (т.2).

4) Грушевський М. С. Твори у 50 томах. — Т.3: Суспільно-політичні твори (1907-березень 1917). — Львів: Світ, 2005. — 792 с. — ISBN 966-603-223-6; 966-603-453-0 (т.3).

5) Грушевський М. С. Твори у 50 томах. — Т.6: Історичні студії та розвідки (1895-1900). — Львів: Світ, 2006. — 696 с. — ISBN 966-603-223-6; 966-603-367-4 (т.6).

6) Грушевський М. С. Твори у 50 томах. — Т.7: Історичні студії та розвідки (1900-1906). — Львів: Світ, 2005. — 792 с. — ISBN 966-603-223-6; 966-603-439-5 (т.7).Козацьке літописання
Автор: Максим     Дата: 17 серп. 2006 р. 17:30

Дзира І. Я. Козацьке літописання 30-х — 80-х рр. XVIII ст.: джерелознавчі та історіографічні аспекти / Інститут історії України НАН України. — К., 2006. — 567 с.
У монографії на широкому колі джерельних матеріалів, зокрема архівних, і фахової наукової літератури висвітлюються особливості тематики, хронології, жанрова й методологічна еволюція українських історико-літературних творів 30-80-х рр. XVIII ст. Автор дає детальний аналіз козацьких літописів як пам’яток історичної думки, розглядає специфіку світобачення літописців, їх політичні позиції та літературні уподобання, методику відтворення ними важливих історичних проблем. Особлива увага присвячена характеристиці впливу козацького літописання на розвиток національної історіографії кінця XVIII — першої пол. XIX ст.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історією та літературою.


Корпанюк Микола. Слово. Хрест. Шабля: Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст., компіляції козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище. — К.: Смолоскип, 2005. — 904 с. ISBN 966-8499-19-0
Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації.
Монографія розрахована на фахівців-медієвістів та широке читацьке коло.Княжа доба та Литовська метрика
Автор: Максим     Дата: 20 серп. 2006 р. 18:48

Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. — Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2006. — 784 с. ISBN 966-4585-52-4. Наклад 1000 прим.
У монографії досліджується правляча еліта Східної Європи кінця IX — початку XVI ст. — князі з династії Рюриковичів і Гедиміновичів, а також іншого походження, їх персональний склад, роль у розвитку суспільства та політичних подіях. Значну частину книги становлять вичерпні генеалогічні таблиці.

По суті, книга є другим, переробленим та скороченим виданням генеалогічного дослідження Леонтія Войтовича «Князівські династії...»


Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підг. В. Кравченко. — К., 2005. — 600 с. ISBN 966-02-3711-1.
Книга ревізій українських замків 1545 р. є звітом королівського ревізора про обстеження стану обороноздатності Володимирського, Луцького, Кременецького, Вінницького, Брацлавського і Житомирського замків та перевірку наявності у князів і шляхтичів привілеїв на маєтки-вислуги і мита. Джерело містить докладні описи місць розташування замків, стану збереженості їхніх веж, городень, мостів та інших замкових споруд, забезпеченості озброєнням та провіантом. Пам’ятка відображає суспільно-політичні, економічні та правові стосунки між різними станами населення Волині, Східного Поділля та Західної Київщини середини XVI ст., відбиває різноманітність структури сільського та міського населення цих регіонів, його повинності й податки, висвітлює характер торгівлі й митну політику держави. Мовою оригіналу джерело публікується вперше.
Видання призначене для істориків, мовознавців, архітекторів і краєзнавців.

У виданні також міститься фототипічне відтворення текстів Книги №561.


Білоруські видання
Автор: Максим     Дата: 27 вер. 2006 р. 13:34

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі—Кадэнцыя . Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: БелЭн, 2005. — 688 с.: іл. — ISBN 985-11-0314-4.
Енциклопедія описує історію й культуру багатонаціональної держави — Великого князівства Литовського на протязі всього періоду її існування (13-18 ст.). Окрім словникової частини у томі вміщено оглядові статті, присвячені історії ВКЛ, його території і адміністративному поділу, державному і політичному ладу, символіці, демографії, народам і мовам, соціальній структурі, сільському господарству, ремісництву, ґендлярству, матеріальним умовам життя, грошовому обігу, війську, церкві, оствіті, літературі, мистецтву, а також історіографії і джерелам історії ВКЛ. Енциклопедію багато ілюстровано.


Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў 44 (1559—1566) / Падрыхт. А. І. Груша. — Мн.: Арты-Фэкс, 2001. — 229 с.: іл. — ISBN 985-6119-35-9.
Опубліковано понад 100 документів з державної канцелярії з 1559 по 1566 р.


Мянжынскі В. С. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 46. 1562—1565. Кніга запісаў 46 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. — Мінск.: БелЭн, 2006. — 280 с. — ISBN 985-11-0369-1.
Книга вводить у науковий вжиток нові документи з чотирьох основних реґіонів ВКЛ — Литви, Білорусі, України та Підляшшя.


Староукраїнська драматургія
Автор: Максим     Дата: 9 січ. 2007 р. 16:17

Сулима М. М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. — К.: ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005. — 368 с. — ISBN 966-8518-39-X
У книзі досліджуються особливості української драматургії XVII-XVIII ст., розглядається сюжетний репертуар, визначається роль хору та інтермедії, простежується процес формування ремарки і звільнення від декламаційності. Окремі розділи присвячено історичній драмі, а також адаптованим варіантам різдвяної і великодньої драми — вертепу і «Слову о збуренню пекла». Відтворено стосунки сцени і залу, реконструйовано акторську гру і «портрет» глядача XVII-XVIII ст. У книзі йдеться також про відлуння давньої шкільної драми у новій і новітній українській драматургії. Вперше публікується невідомий вільнюський список «Слова о збуренню пекла».
Для літературознавців, театрознавців, істориків, культурологів і всіх, хто цікавиться історією української літератури.


Гетьманат
Автор: Максим     Дата: 17 січ. 2007 р. 8:48

Горобець В. «Волимо царя східного...»: Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. — К.: Критика, 2007. — 464 с. — ISBN 966-7679-89-6
У книзі Віктора Горобця детально проаналізовано найскладніший і найсуперечливіший період взаємин Гетьманату та московської династії Романових — від середини XVII ст. до ліквідації української автономії Єкатериною II. У центрі уваги причини й політично-правове наповнення цих стосунків, логіка міжнародних відносин у Східній Європі, соціально-політичні трансформації всередині Гетьманату, які суттєво впливали на українсько-російську інтеґрацію. Розглянуто українську політику Петра I, що дає змогу реконструювати мотиви політичної переорієнтації гетьмана Івана Мазепи і причини занепаду Гетьманату в «післямазепинську» добу. Автор намагається за джерелами зрозуміти внутрішню мотивацію сторін, сприйняття політичних і соціальних колізій тогочасними елітами.

Видання друкується з порушенням чинного правопису.


Етимологічний словник. Том 5.
Автор: Максим     Дата: 26 січ. 2007 р. 13:19

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983. — . — (Словники України).
ISBN 966-00-0816-3.
Т. 5: Р—Т / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін. — 2006. — 704 с. — ISBN 966-00-0785-X. Наклад 1000 прим.
П’ятий том словника містить слова на літери Р—Т. У ньому подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у XIX і XX ст. слів української літературної мови та діалектів, за винятком науреґулярніше утворюваних похідних форм, пов’язаних з наведеними у словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються також етноніми і власні імена людей, поширені в Україні.
Розрахований на мовознавців, фахівців суміжних галузей науки, викладачів і всіх, хто цікавиться походженням слів.

Словник виданий на цьому тижні. Уже надійшов до книгарні при видавництві «Наукова думка» на Терещенківській, коштує 100 грв.


Гваньїні
Автор: Максим     Дата: 6 бер. 2007 р. 16:43

Гваньїні, Олександр. Хроніка європейської Сарматії / Упорядкував. та пер. з пол. о. Юрія Мицика. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 1006 с. — ISBN 966-518-389-3. — Наклад 1000 прим.
«Хроніка європейської Сарматії» О. Гваньїні — важливе історичне джерело та пам’ятка європейської історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, «Хроніка» стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів.
Український переклад хроніки, що не втратила актуальності донині, зацікавить як науковців, так і широкий загал читачів.


Гетьман Іван Мазепа
Автор: Максим     Дата: 1 вер. 2007 р. 8:39

Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. В 2 вып. Вып. 1. 1687-1705 гг. / Сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 255 с. — ISBN 978-5-288-04241-6 (вып. 1) — ISBN 978-5-288-04242-3.

В первый выпуск вошли уникальные документы, относящиеся к 1687-1705 гг., затрагивающие различные аспекты гетманства И. Мазепы, в том числе материалы так называемого «Батуринского архива», вывезенного А. Д. Меншиковым в 1708 г. и публикуемого впервые. Помимо документов, освещающих внутреннюю политику гетмана, его дипломатические контакты и переписку с российскими политическими деятелями, в издании представлены стихи И. Мазепы, письмо его матери и др. Кроме того, имеется [...] краткая биография И. Мазепы.Виправлено 1 раз(и). Останні правки 21.11.2007 20:00.


Смаки раю
Автор: Максим     Дата: 21 лист. 2007 р. 20:00

Вольфґанґ Шивельбуш Смаки раю: Соціяльна історія прянощів, збудників та дурманів. — К.: Критика, 2007. — 255 с. — ISBN 966-8978-05-6. — Наклад 2000 прим.
Книжка німецького історика Вольфґанґа Шивельбуша розповідає не просто історію прянощів, збудників та інших речовин, які люди ковтають або вдихають, щоб отримати приємні відчуття. Що важливіше, вона ставить питання: як ці речовини вплинули на хід історії? Як сталося, що в певні часи нові харчові предмети розкоші з’являлися в Европі? Чи були кава, чай і тютюн лишень випадковими наслідками колоніяльних відкриттів? А може, вони задовольняли потребу в нових засобах насолоди, раніше відсутніх?

Книжка видана модифікованим правописом цього видавництва.


Жак Ле Ґофф. Середньовічна уява / Перекл. з фр. Яреми Кравця. — Львів: Літопис, 2007. — 350 с. — ISBN 966-7007-46-3.
Книжка есеїв відомого французького історика Жака Ле Ґоффа — це приклад блискучого поєднання історичної, літературознавчої та культурологічної методології в межах одного дослідження, що його предметом є історія людського духу.

Теми нарисів: чудесне на середньовічному Заході, простір і час, тіло та ідеологія, література та образно-уявне, сновидіння і християнство.


Голодомор. Збірки документів і матеріалів
Автор: Максим     Дата: 1 груд. 2007 р. 20:54


Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали / Упоряд.: Р. Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 1128 с. — ISBN 966-518-350-8 (Серія) — ISBN 978-966-518-419-5 (Том 2). — Наклад 3000 прим.
У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціо-гуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, С. Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян — листи, заяви, скарги, прохання. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості.
Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.
Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів / Автори-упорядники: Р. Ю. Подкур, В. Ю. Васильєв, М. П. Кравченко, В. П. Лациба, І. П. Мельничук, В. І. Петренко. — Вінниця: Вінниця: «Держ. Картограф. фабрика», 2007. — 704 с. — ISBN 978-966-7151-87-4.
У книзі публікуються нові архівні документи та матеріали, що розкривають трагічні сторінки історії Поділля — голод 20-х - 40-х рр. ХХ століття та голодомор 1932-1933 рр. Більшість документів уперше вводиться до наукового обігу. Вони беззаперечно свідчать, що головною причиною голоду та голодомору була політика керівництва СРСР, яке вилучало більшість сільськогосподарської продукції з регіону. У 1932-1933 рр. такі дії лідерів країни набули рис геноциду українського народу. Збірник документів та матеріалів розрахований на усіх, хто цікавиться історією України.
Виправлено 2 раз(и). Останні правки 01.12.2007 20:55.


стор.:  12Наступна
Поточна сторінка:1 з 2


Даруйте, лише зареєстровані учасники можуть залишати повідомлення.


ПравилаГоловний форумДопоміжний форумМоніторинґСкрипт форуму phorum.org